پرسش های متداول - طریقه ورود به صفحه مشترکین برای فهمیدن میزان شارژ باقیمانده را بیان کنید!

طریقه ورود به صفحه مشترکین برای فهمیدن میزان شارژ باقیمانده را بیان کنید!

اگر منظور از فهمیدن شارژ، اطلاع از میزان اعتبار مکالمه باقیمانده می باشد، این قابلیت فقط از طریق ماژول صورت حساب TeleBoxممکن می باشد.در این ماژول مدیر سیستم امکان تعریف دسترسی به کاربران جهت ورود با استفاده از نام کاربری خود در جهت مکالمه را خواهد داد.