پرسش های متداول - آیا سیستم TeleBox دارای این امکان هست که یک دفترچه تلفن تحت وب داشته باشد؟

آیا سیستم TeleBox دارای این امکان هست که یک دفترچه تلفن تحت وب داشته باشد؟

به صورت پیشفرض دفترچه تلفن سیستم به صورت ساده امکان برقراری تماس با استفاده از کلیک را خواهد داشت ولی امکانات ویژه مربوط به یک دفترچه قوی فقط در نرم افزارهای CRM وجود دارد که TeleBox با استفاده ازماژول CRM خوداین قابلیت را به صورت فوق العاده قوی وپیشرفته ارائه می کند.