واحد خدمات پس از فروش گروه مهندسی سپهر

واحد خدمات پس از فروش گروه مهندسی سپهر به عنوان یک ساختار مستقل از واحد فنی و تحقیق و توسعه گروه به صورت 24 ساعته آمادگی خدمت رسانی به مشتریان را دارد.
این واحد در فاز اول به صورت اینترنتی تمامی سوالات و ایراد های مشتریان را دریافت وجهت رفع آنها اقدام می نماید و در مرحله بعد در صورتی که مشتری دسترسی به اینترنت نداشته باشد می تواند با تماس با مرکز خدمات پس از فروش 24 ساعته گروه به شماره 03517267170 کد مشتری خود را وارد نموده و از کلیه خدمات و سرویس های پشتیبانی گروه به صورت 24 ساعته برخوردار گردد.