نرم افزار EyeBeam

معرفی نرم افزار


يكي از امكانات تلباکس- TeleBox استفاده از تلفن نرم افزاري جهت برقراري ارتباط به جاي استفاده از گوشي تلفن مي باشد. با نصب این نرم افزار بر روي رایانه شخصي خود و اعمال تنظیماتی که در فیلم  آموزشی می توانید مشاهده کنید، مي توانيد كليه ارتباطات تلفني خود را همانند زماني كه از گوشي هاي فيزيكي استفاده مي کنید، برقرار نمایید.

دانلود نرم افزار

دانلود فیلم آموزشی نرم افزار