تلفن گویای هوشمندIVR

تلفن گویای هوشمند از بهترین ابزارهای موثر در ارتقا سطح خدمت رسانی و یا درآمدزایی در حوزه های متعدد است که نمونه هایی از کاربردهای ویژه آن به شرح ذیل می باشد.
* سیستم ثبت و پیگیری شکایات
* برگزاری مسابقات و نظرسنجی های تلفنی
* دریافت گزارش های متعدد از پایگاههای اطلاعاتی متفاوت و ارائه آن به تماس گیرنده
* پیگیری هوشمند امور مختلف از طریق کد رهگیری مانند پیگیری نتیجه صدور کارت ملی، آزمایشات ، خدمات پس از فر وش و ...
* راه اندازی و ارائه خدمات توسط خطوط هوشمند (سرویس IN  شرکت مخابرات)
* مراکز پیشنهادات و انتقادات
* پاسخگویی خودکار
* سیستمهای صندوق صوتی و ارسال پیام ها به ایمیل
* دریافت و ارسال فکس با قابلیت دریافت از ایمیل
* پشتیبانی و راهنمایی
* گزارش موجودی
*استعلام قیمت
و ده ها امکان مفید دیگر