ماژول مرکز تماس

برخی از سازمانها دارای نوعی سرویس دهی و یا خدمات هستند که در آن گروهی از کارمندان و اپراتورهای سازمان می بایست به صورت همزمان اقدام به پاسخگویی به انبوهی از تماس های وارده نمایند حال آیا با چه تعداد از پرسنل می توان پاسخگوی 10 یا 100 و یا 1000تماس همزمان بود؟
قطعا تامین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز امکان پذیر نخواهد بود. مرکز تماس تلباکس راه حل مطمئنی را برای پاسخگویی به تمامی تماس ها با پایین ترین هزینه ممکن ارائه می کند.
این مرکز تماس قدرت پشتیبانی از تعداد قابل توجهی از تماس های همزمان، نمایش وضعیت آنها، مسیردهی هر تماس و ثبت جزییات دقیق تماس ها را داراست. با توجه به حجم فعالیت های یک مرکز تماس، ممکن است تعداد کارمندان از تعدادی محدود تا صدها نفر متغیر باشد.
با متمرکز کردن سرویس تلفنی و پشتیبانی در یک مکان، شرکت ها می توانند به راحتی میزان قابل دسترس بودن کارمندان خود را با حجم تماس های گرفته شده، هماهنگ سازند.
مراکز تماس می توانند در هر جایی دایر گردند و به شرکت ها امکان بهره مندی از زمان و ساعت یک منطقه جغرافیایی و نرخ های دستمزد کمتر را در شهر یا کشورهای مختلف می دهند.
مراکز تماس با متمرکز کردن نیازهای تکنولوژیک شرکت ها و با برپایی مرکز ارتباطات راه دور در یک محیط به جای ایجاد چند اداره کوچکتر، به روز رسانی و آموزش کارمندان را آسان می سازند.
روش نظارت بر تماس نیز روشی است که در آن تلفن پاسخگویان و اپراتورها به صورت ناگهانی توسط بازرس کیفی و برای حصول اطمینان از برآورده شدن نیازهای مشتریان شنود می شود. این تکنولوژی به کارمندان برای کمک موثر و کافی به مشتریان کمک می کند.

در ذیل شما خلاصه ای امکانات مرکز تلفن تلباکس را مشاهده می نمائید:
سيستم توزيع تماس ما بين اپراتورها بر اساس سياست هاي متعدد
تعداد نامحدود صف
سيستم اعلام نوبت در صف
گزارش عملكرد صف ها
اعلام تخمین زمان انتظار درصف
و دیگر قابلیت های خاص مورد نیاز پرسنل
گزارش مجموع تماسهای ورودی و خروجی
درصد تماس های پاسخ داده شده و قطع شده در هر دوره صف انتظار
طول مدت و میانگین هر مکالمه
مدت زمان کل مکالمات و میانگین مدت انتظار تماس گیرندگان
تعداد تماس های گرفته شده به وسیله هر اپراتور
تعداد تماس های قطع شده و دلایل قطع ارتباط
کل زمان، میانگین و حداقل/حداکثر زمان قبل از قطع ارتباط
میانگین  و حداکثر/حداقل موقعیت در صف در زمان قطع ارتباط
جزئیات تماس های بی پاسخ
گزارش های گرافیکی و نموداری