راه کارها و مدل های پیشنهادی


جهت پیاده سازی شبکه تلباکس و اجرای آن راهکارهای متفاوتی با توجه با نیازهای مشتری و ساختار سازمانی آن موسسه وجود دارد که در ذیل برخی از موارد آن ذکر می گردد.
1)    در صورتی که موسسه ای کوچک با تعداد پرسنل پایین داشته باشد تلباکس می تواند به عنوان مرکز تلفن تمامی ارتباطات شرکت شما را مدیریت نموده و در عین حال تمامی قابلیتهای خود را نیز در اختیار شرکت قرار دهد.

 
2)    در این مدل پیاده سازی شبکه تلفنی دقیقا مشابه قبل بوده و در صورت نیاز کاربر به برقرار مکالمات داخلی بر روی شبکه، چه داخل کشور و چه خارج از کشور این نیاز مرتفع می گردد.


 
3)    در این مدل در صورتی که شما دارای دو دفتر کاری و یا دفتر و کارخانه در دو شهر متفاوت و یا حتی در دو کشور مختلف باشید می توانید با استقرار تلباکس در دو نقطه تمامی مکالمات داخلی مابین دفاتر خود را به صورت داخلی و کاملا رایگان انجام دهید
 

4)    بر اساس این سناریو در صورتی که شما دارای دو دفتر متفاوت در شهر و یا کشورهای مختلف باشید و علاوه بر آن یک دفتر نیز در شهر خود داشته باشید که امکان برقرار لینک وایرلس با آن وجود داشته باشد می توانید هر سه دفتر خود را از طریق وایرلس و اینترنت به یکدیگر متصل نمائید.

 

5)    در این سناریو در صورتی که سازمان شما بسیار حجیم با تعداد پرسنل بسیار بالا نیز باشد و حتی اگر خطوط شما از نوع E1 باشد نیز تلباکس در نسخه های بالاتر خود می تواند تمامی تماس های شما را مدیریت نموده و امکانات خود را در اختیار شما قرار دهد
 

6)    در صورتی که امکان پیاده سازی بستر شبکه در بخش هایی از مجموعه شما وجود نداشته باشد شما می توانید بر اساس دیاگرام زیر بخش هایی از شبکه را از خطوط IP و دیگر بخش ها را از خطوط آنالوگ استفاده نمائید.
 

7)    و در نهایت باید گفت که تمامی روش های متعدد تماس که در دیاگرام ذیل مشاهده می کنید در قالب یک طرح تمام IP  قابلیت عملیاتی دارد.